Υπέγραψε την κατασκευή του δρόμου Αγιάννη Αγγελόκαστρο ο Αλέξανδρος Πνευματικός

0

Πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ που αφορά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων με εκπτωση κοντά στο 50 τοις εκατό

Απάντηση