Πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ που αφορά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων με εκπτωση κοντά στο 50 τοις εκατό