Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση για την παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Μαθητικής Εστίας στο Δήμο Νεμέας

0

Στις 9 Δεκεμβρίου 2020 στο κτίριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του προέδρου του ιδρύματος , κ. Δέρβου Κων/νου  και του κ. Φρούσιου Κων/νου, δημάρχου Νεμέας, που αφορούσε την παραχώρηση για 25 έτη κτιριακών εγκαταστάσεων της  Μαθητικής  Εστίας  στο Δήμο Νεμέας. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της Δ.Κ. Νεμέας , κ. Μπεξής Ιωάννης.

Απάντηση