καλαμποκιΗ Πελοπόννησος Οικολογική και η επικεφαλής Δήμητρα Λυμπεροπούλου εκφράζουν την

ικανοποίηση τους για το γεγονός ότι η Ελλάδα όπως και η Λετονία κατάφεραν να εξαιρεθούν από

την πανευρωπαϊκή αδειοδότηση για την ποικιλία καλαμποκιού Mon810 της αμερικανικής εταιρείας

«Monsanto» αναγκάζοντας την μάλιστα να δηλώσει πως θα σεβαστεί την απόφαση των

κυβερνήσεων των δυο αυτών χωρών. Θυμίζουμε ότι σήμερα είναι το μόνο γενετικά

τροποποιημένο φυτό που καλλιεργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και η δυνατότητα

απαγόρευσης αφορά αποκλειστικά την καλλιέργεια και όχι το εμπόριο δεν παύει να είναι μια μικρή

νίκη στον διαρκή αγώνα κατά των γενετικών τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Καλούμε και

άλλες χώρες της Ε.Ε. να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδας και της Λετονίας και να

ζητήσουν εξαίρεση μέχρι την 3 Οκτωβρίου που λήγει η σχετική προθεσμία. Η καλλιέργεια ΓΤ

απειλεί τη βιοποικιλότητα και ζητούμε:

 Η μηδενική ανοχή απέναντι σε μη εγκεκριμένα μεταλλαγμένα προϊόντα να παραμένει θέση

της Κομισιόν.

 Να διατηρηθεί η αρχή τη πρόληψης, ώστε να αποφευχθούν ακούσιες γενετικές

τροποποιήσεις μη επεξεργασμένων καλαμποκιών και άλλων ειδών.

 Την επισήμανση των ΓΤΟ παγκοσμίως.

 Μια διεξοδική επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις καλλιέργειες

μεταλλαγμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία και το

περιβάλλον. Μέχρι να συμβεί αυτό, δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτό να εφαρμοστούν

τέτοιες καλλιέργειες στην ΕΕ.

Η ΕΕ θα πρέπει να σεβαστεί τις αρχές πρόληψης, να λάβει υπόψη τις υπάρχουσες θεμιτές

αντιθέσεις στην αμφιλεγόμενη αυτή τεχνολογία και σύμφωνα με αυτά να διαμορφώσει τη

στρατηγική της. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να απομακρυνθεί από την πιο λογική προσέγγιση που

μέχρι τώρα υπερασπίζονταν οι Ευρωπαίοι στο ζήτημα.

οι Ευρωπαίοι πολίτες, που στην πλειοψηφία τους δεν δέχονται να καταναλώνουν μεταλλαγμένα

τρόφιμα, μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να αναχαιτίσουν τα σχέδια επιβολής τους.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here