Χρηματιστηριο τώρα. ..-4%

0

image

Η ανησυχία για το σημερινό Eurogroup και οι εξαγγελίες πως δε θα έχουμε εξέλιξη σήμερα οδηγούν σε ρευστοποιησεις μαζικά. ..

Leave a Reply