Στο Αλαμάνο μεγάλη η καταστροφή που προξένησε στις καλλιέργειες το χαλάζι.