Επική Περιγραφή στα τοπικά Αιτωλοακαρνανίας: «Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα»

0

Όταν η περιγραφή….έχει εμπειρία χρόνων….

Απάντηση