Βυτινιώτης: Ανυπόστατες, ίσως και κακόβουλες οι πληροφορίες για τη διακοπή του έργου στον Ασωπό

0

Μία αυτοψία και από μένα στο φράγμα του Ασωπού,με ανάλογη ενημέρωση από τους εκεί εργαζόμενους.Πρόβλημα υπάρχει για τη διακοπή εργασιών κυρίως λόγω του ότι χρειάζεται έγκριση του τρίτου Α.Π.Ε.απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την άρση της επικινδυνότητας που έχει παρουσιαστεί στη θέση του υπερχειλιστή δαπάνης 4.877020 € φθάνοντας τη συνολική δαπάνη προϋπολογισμού τα 49.200.362 €.Οι εργασίες βεβαίως συνεχίζονται σε σημεία που δεν επηρεάζονται από την επικινδυνότητα αυτή,όπως π.χ.ο αγωγός σύνδεσης του με τη “Δέση” του ΑΟΣΑΚ.και άλλα.

Το φυσικό αντικείμενο του χωμάτινου φράγματος έχει τελειώσει ως πρός το ύψος και το πλάτος του και απομένουν οι λίθινες επενδύσεις του κ.λ.π.που όμως η αναφερόμενη εκκρεμότητα δεν επιτρέπει προσωρινά την ολοκλήρωσή του.Πιστεύουμε πολύ γρήγορα θα αντιμετωπισθεί από το Υπουργείο το πρόβλημα.Οι πληροφορίες για οριστικό σταμάτημα του έργου είναι ανυπόστατες ίσως και κακόβουλες.

Leave a Reply