Βραβείο για την καινοτομία και την διοίκηση του Δήμου στο δήμαρχο Κορινθίων Βασ. Νανοπουλο στο Συνέδριο της Ξανθης

0
“Είστε η καρδιά του δήμου…”
Με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος
είχε ξεκάθαρα μιλήσει για τον ρόλο και την αξία του ανθρώπινου δυναμικού.
Σχεδόν 3 χρόνια μετά, βραβεύεται σε πανελλήνιο επίπεδο, για την μέριμνα,
τις δράσεις και το απρόσκοπτο ενδιαφέρον του για την συνεχή κατάρτιση των ανθρώπων
που πραγματικά είναι η καρδιά του δήμου, του κάθε δήμου!
Βραβείο για την δια βίου μάθηση και συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού
από την Ένωση ΓΓ Ελλάδας “Κλεισθένης”
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εργασιών του συνεδρίου
που λαμβάνει χώρα στην Ξάνθη.

Leave a Reply