Μια σημαντική διάκριση για τον Κορίνθιο Δημήτρη Μηλιο αφού ο Δήμαρχος Άργους τον τίμησε με τον Σταυρό τιμής του Δήμου για την καθοριστική του συνεισφορά στην αντιπλυμμηρικη θωράκιση της πόλης. 

Παράλληλα ο κ. Μηλιος βοήθησε στο σχεδιασμό αξιοποίησης και προστασίας των υδάτινων πόρων του Δήμου καθώς και για την σύνταξη του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου.