Βασιλακοπουλος: Αντιδημοκρατικά λειτουργεί το Περιφερειακο 

0

Τους τελευταίους δύο μήνες περίπου ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ζω εκ των έσω αυτό που κάθε πολίτης της Πελοποννήσου που παρακολουθεί τα δρώμενα της Περιφέρειας έχει διαπιστώσει από καιρό. Τον απόλυτα συγκεντρωτικό και ως εκ τούτου αντιδημοκρατικό τρόπο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου –ανεξάρτητα αν τυπικά με βάση τον κανονισμό τηρούνται στοιχειωδώς τα προβλεπόμενα-.

Η λειτουργία αυτή συνίσταται στην εντελώς απαράδεκτη πρακτική  που έχει ακολουθηθεί και στις τρεις συνεδριάσεις του Συμβουλίου στις οποίες μετέχω ως σύμβουλος -και η οποία ακολουθούταν και κατά το παρελθόν- να κοινοποιούνται τα θέματα στα μέλη του Συμβουλίου οριακά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (πέντε ημέρες) αλλά χωρίς να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες επί των θεμάτων εισηγήσεις όπως ρητά αναφέρει στο άρθρο 9, § 2 του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι εισηγήσεις αποστέλλονται στην καλύτερη περίπτωση με καθυστέρηση δύο ή τριών ημερών. Μάλιστα στην τελευταία συνεδρίαση (στις 8 Νοεμβρίου) οι εισηγήσεις για το τόσο κομβικό θέμα –και τραγικά επίκαιρου μετά τις πλημμύρες στη Μάνδρα- της Αναθεώρησης  του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκάνων Απορροής των Ποταμών της Πελοποννήσου μας στάλθηκαν μία μέρα πριν ή μας παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης! Επειδή τα θέματα είναι συνήθως πάρα πολλά (29 για τη συνεδρίαση της 20ης  Νοεμβρίου) και πολλές από τις εισηγήσεις είναι πολυσέλιδες (ακόμη και χιλιάδες σελίδες), είναι ανέφικτο για όποιον θέλει υποτυπωδώς να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση στην οποία τον τοποθέτησαν οι συμπολίτες μας να το κάνει αυτό με τη στοιχειώδη προετοιμασία. Να ληφθεί υπόψη ότι πολλές φορές προστίθενται την τελευταία στιγμή, εκτός ημερήσιας διάταξης, θέματα ιδιαίτερα σοβαρά.

Θεωρώ ότι αυτή η πρακτική καθιστά το ρόλο των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων, στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις, διακοσμητικό και με δεδομένη τη σοβαρότητα των υπό συζήτηση θεμάτων κρίνω υποχρέωση μου να ενημερώσω δημόσια όλους τους συμπολίτες μας για την πρακτική αυτή, που υπονομεύει εκ των πραγμάτων τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Θοδωρής Βασιλακόπουλος

Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας)

Leave a Reply