Τριήμερη πανελλαδική προειδοποιητική αποχή αποφάσισαν οι δικηγόροι

0

Τριήμερη πανελλαδική  προειδοποιητική αποχή αποφάσισαν οι δικηγόροι

Παίρνουν τη σκυτάλη μετά τους δικαστές από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου

Μετά τους δικαστές την σκυτάλη των κινητοποιήσεων πήραν οι δικηγόροι, οι οποίοι κατέρχονται σε τριήμέρη πανελλαδική  προειδοποιητική αποχή από την ερχόμενη Τετάρτη 19 Νοεμβρίου  έως και την ερχόμενη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.
Εκτάκτως συνήλθε στην Αθήνα η  συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου στη Βουλή.

Κατά την συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή, επισημάνει ότι  οι τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν αποσκοπούν στην ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης , αλλά  εξυπηρετούν  συμφέροντα των Τραπεζών.

Υπογραμμίζει ακόμη  η συντονιστική επιτροπή  ότι η αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστά απρόκλητη επίθεση κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της Ελληνικής κοινωνίας.

Κατ’  αρχάς η συντονιστική επιτροπή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της,  «από την ανάγνωση του εν λόγω νομοσχεδίου καθίσταται –δυστυχώς- σαφές ότι η εξαγγελία περί διαλόγου με τη νομική κοινότητα (δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές) ήταν άκρως προσχηματική».

Αγνοήθηκαν «πλήρως οι εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί των άρθρων του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και γνωστοποιηθεί –ήδη από τον περασμένο Αύγουστο- από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας».

Ακόμη, αναφέρει η συντονιστική επιτροπή, ότι  «παραγνωρίστηκε η ομόφωνη σχεδόν απόφαση της διοικητικής Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι –στην πλειονότητά τους- ατυχείς και σε κάθε περίπτωση απρόσφορες προς επίτευξη των σκοπών που τις συνοδεύουν».

Επίσης, «εν ελήφθησαν υπόψη οι ανάλογου περιεχομένου αποφάσεις των διοικητικών Ολομελειών των μεγάλων δικαστηρίων της χώρας».

Σύμφωνα με την συντονιστική επιτροπή, με  το σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εισάγονται διατάξεις, με τις οποίες:

«α) Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

Υπογραμμίζει, ακόμη, η συντονιστική ότι «πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας.

β) Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης.

γ) Διατηρείται η καταβολή εξοντωτικών παραβόλων και η επέκταση του αγωγώσιμου, που έχουν οδηγήσει σε οιονεί αρνησιδικία, ενόψει της δραματικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

Είναι ευνόητο ότι η κατά ως άνω αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστά απρόκλητη επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνεχίζει να βάλλεται. Ουσιαστική στόχευση των ρυθμίσεων δεν είναι η ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης , αλλά η εξυπηρέτηση συμφερόντων των Τραπεζών.

Η νομική κοινότητα ομονοεί ότι εν λόγω νομοσχέδιο όχι μόνον δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, αλλά αντίθετα επιτείνει στην επιβράδυνση της πολιτικής δίκης. Θα προκαλέσει στην πράξη σοβαρά προβλήματα εφαρμογής, ανασφάλεια δικαίου και εν τέλει έλλειμμα Δικαιοσύνης».

Κατόπιν αυτών η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε ομόφωνα:

  1. Προειδοποιητική αποχή από τα καθήκοντα των δικηγόρων, από την Τετάρτη 19.11.2014 έως και την Παρασκευή 21.11.2014.
  2. Ταυτόχρονη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων κάθε Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας την ερχόμενη Τρίτη 18.11.2014.
  3. Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 19.11.2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ, με πρόσκληση σε συμμετοχή των εκπροσώπων των Ενώσεων των δικαστικών λειτουργών και των κοινωνικών φορέων (όπως ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ,ΓΣΒΕ, ΤΕΕ, Επιμελητήρια, Σύλλογοι συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών κ.ά) για την ανάπτυξη των θέσεών μας επί του επίμαχου σχεδίου ΚΠΔ.
  4. Συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων για την επεξήγηση των θέσεών μας επί του εν λόγω σχεδίου ΚΠΔ.
  5. Σύγκληση έκτακτης Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων την ερχόμενη Παρασκευή 21.11.2014, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του ΔΣΑ.

Leave a Reply