Τράπεζες: Μεγάλο «ψαλίδι» στα λειτουργικά έξοδα για την επίτευξη κερδοφορίας

0

Στο επίκεντρο της στρατηγικής των τραπεζών για την παραγωγή διατηρήσιμων κερδών και την επιστροφή τους στη διανομή μερισμάτων, παραμένει η μείωση του λειτουργικού κόστους.
Η μείωση των εξόδων – πιο ορατή σε επίπεδο μείωσης καταστημάτων και προσωπικού – βρίσκεται σταθερά στην ατζέντα των τραπεζών τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τη στιγμή που το περιβάλλον των μηδενικών επιτοκίων διατηρούσε βαλτωμένα τα έσοδα από τόκους. Στην καθίζηση των επιτοκιακών εσόδων συνέβαλε και η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Παρά το γεγονός ότι πλέον, αν και όχι καθολικά, έχει ξεκινήσει η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων, η οποία θα γενικευθεί με την αντιστροφή της χαλαρής νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και τη σταδιακή αύξηση των επιτοκίων, η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους δεν εκτοπίζεται από προτεραιότητα στην ατζέντα των τραπεζών. Με μόνη διαφορά ότι, εντός της γενικότερης μείωσης κόστους, αναμένεται ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην τεχνολογία για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών.
Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο βάρος της μείωσης των λειτουργικών εξόδων θα σηκώσουν τα έξοδα προσωπικού, παράμετρος που τίθεται και στην τρέχουσα διαπραγμάτευση ΟΤΟΕ – τραπεζών για τη νέα τριετή κλαδική σύμβαση εργασίας. Όπως έγραψε το insider.gr, αύριο θα πραγματοποιηθεί η καθοριστική συνάντηση των δύο πλευρών, με κρίσιμη τη συμφωνία για την αναπροσαρμογή των μισθών σε επίπεδα άνω του 3% που πρότειναν οι τράπεζες την περασμένη εβδομάδα.

περισσότερα…

Leave a Reply