Τράπεζες: Aπό Σεπτέμβριο το μεγάλο κύμα στον εξωδικαστικό

0

Χιλιάδες μπαίνουν στην εφαρμογή, βλέπουν, ενημερώνονται αλλά επί του παρόντος είναι ελάχιστες – μόνο τέσσερις ως σήμερα – οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για υπαγωγή στην διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Όπως επισημαίνουν στο mononews τραπεζίτες, ο Αύγουστος είναι καλός μήνας για δοκιμές και για διόρθωση των ατελειών του συστήματος αφού λόγω διακοπών, δεν θα υπάρξουν μαζικές αιτήσεις.

Ετσι, στο πρώτο τριήμερο λειτουργίας του συστήματος έχουν γίνει τέσσερις αιτήσεις ενώ είναι περίπου 4.000 οι επιχειρήσεις που έχουν ακολουθήσει το πρώτο στάδιο, αυτό της υποβολής στοιχείων.

Στο επόμενο στάδιο ελέγχου της επιλεξιμότητας πέρασαν 750 επιχειρήσεις, εκ των οποίων πράσινο φως έλαβαν οι 350 που είχαν τις προυποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Αναμένεται ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει μεγαλύτερη ροή αφού θα έχουν εξοικειωθεί με το σύστημα τόσο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όσο και οι τράπεζες και το Δημόσιο.

Εκτιμάται ότι δυνητικά μπορούν να ωφεληθούν περίπου 400.000 επιχειήσεις και οι πρώτες αναδιαρθρώσεις χρεών, τουλάχιστον για επιχειρήσεις με μικρά χρέη, αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί όπου υπάρχουν πολλοί πιστωτές και όπου ζητείται δικαστική επικύρωση των συμβάσεων αναδιάρθρωσης. Ο νόμος θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Στο σύστημα μπορούν να υπαχθούν νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπάγονται στον εξωδικαστικό και ο νόμος προβλέπει ότι θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία με ρυθμίσεις ανάλογες του εξωδικαστικού με τη σχετική εγκύκλιος να αναμένεται.

Ο νόμος καθορίζει σειρά κριτηρίων: Ο οφειλέτης να έχει σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης θετικό καθαρό αποτέλεσμα εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα και θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα εάν τηρεί διπλογραφικό σύστημα. Επίσης, ο οφειλέτης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 θα πρέπει να είχε δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, ή οφειλές προς εφορία ή άλλο ΝΠΔΔ, ή να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμών. Το σύνολο των οφειλών θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο οφειλέτης ή κάποιος πιστωτής του στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keyd.gov.gr και στην ενότητα «Αιτηθείτε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό».

Ο οφειλέτης ή ο εκπρόσωπός του (π.χ. λογιστής) συμπληρώνει στην αίτηση σειρά στοιχείων: στοιχεία επικοινωνίας με τον οφειλέτη, κατάλογο όλων των πιστωτών του, των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, την πρότασή του για τη ρύθμιση των χρεών και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη.

Απαιτείται δε, η επισύναψη σειράς δικαιολογητικών:Δήλωση Ε1, Ε3, Ε9 των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών, δημοσιευμένη χρηματοοικονομική κατάσταση, κατάσταση οφειλών προς φορολογική διοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία, πίνακας ανάλυσης οφειλών, πίνακας μεταβιβάσεων/επιβαρύνσεων περιουσιακών στοιχείων, πίνακας περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων, πίνακας συναλλαγών των τελευταίων 24 μηνών, πίνακας συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των 5 τελευταίων ετών, εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους, τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης ή περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το Πρωτοδικείο, πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη.

Αυτόματη μετάπτωση των στοιχείων γίνεται μόνο σε ό,τι αφορά οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία καταχωρούνται από τον οφειλέτη και να επισυνάπτει τα σχετικά αρχεία ηλεκτρονικά.

Οταν ολοκληρώνεται η αίτηση, ελέγχεται η πληρότητά της από τον συντονιστή και ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Για κάθε εξέλιξη και για κάθε ψηφοφορία ο συντονιστής θα ενημερώνει τους εμπλεκόμενους μέσω email.

Για να προχωρήσει η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης θα πρέπει να συμμετέχουν πιστωτές που έχουν τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων. Η πρόταση αναδιάρθρωσης εγκρίνεται από το 60% τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών που συμμετέχουν, στις οποίες περιλαμβάνεται το 40% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Για επιχειρήσεις με χρέη 20.000 έως 50.000 ευρώ ο νόμος προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία. Ωστόσο, εκκρεμεί σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας.

 

 

 

http://mononews.gr/news-oikonomia-trapezes-apo-septemvrio-megalo-kima-ston-exodikastiko/183791

Leave a Reply