Τράπεζες: 7 ιδιαίτερα κρίσιμες ημερομηνίες για τις ελληνικές τράπεζες ενόψει των σημαντικών stress tests

0

Η διαδικασία των stress tests ξεκινάει αρχές Φεβρουαρίου 2018 και μέχρι τα μέσα Απριλίου θα υπάρχει σαφής σχετικά εικόνα για το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών.
Σημαντικά γεγονότα αναμένεται να λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα τα οποία θα έχουν σημαντικό τραπεζικό ενδιαφέρον.
Από τον καθορισμό των όρων του βασικού και δυσμενούς σεναρίου των stress tests από την EBA, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2018 οπότε και οι τράπεζες πρέπει να καταθέσουν τελικά στοιχεία για την επίδραση των IFRs 9 στους ισολογισμούς.
Alpha bank και Πειραιώς θα ανακοινώσουν προγράμματα πώλησης προβληματικών δανείων ενώ αρχές Φεβρουαρίου ξεκινάνε και τα stress tests.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες….για τις τράπεζες

1)Τέλη Ιανουαρίου 2018 η EBA η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, ανακοινώνουν τους όρους του βασικού και δυσμενούς σεναρίου των stress tests, τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Το δυσμενές σενάριο θα είναι σχεδόν 25% καλύτερο από το δυσμενές σενάριο του 2015.

2)Η διαδικασία των stress tests ξεκινάει αρχές Φεβρουαρίου 2018 και μέχρι τα μέσα Απριλίου θα υπάρχει σαφής σχετικά εικόνα για το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών.
Έχουμε αναλύσει ότι θα προκύψει ζημία 8,5 με 10 δισεκ. η οποία θα προέλθει ως εξής
-Ζημία 5 με 5,5 δισεκ. από το IFRs 9 σε παρούσες αξίες καθώς το IFRs9 έχει 5ετή περίοδο απόσβεσης.
-Ζημία από 600 εκατ έως 1 δισεκ. ευρώ από το TAR από την ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.
-Ζημία από το stress tests 4 με 4,5 δισεκ. ευρώ.
Συνολικά το εύρος της ζημίας κινείται μεταξύ 8,5 με 10 δισεκ. αλλά με το IFRs 9 με 5ετή περίοδο απόσβεσης.
Το βασικό σενάριο της κατάληξης όλου αυτού του μείγματος ελέγχων θα είναι μια διετή περίοδος που θα δοθεί από την ΕΚΤ ώστε οι τράπεζες προς το 2019 να λάβουν μέτρα ενίσχυσης των κεφαλαίων τους.

3)Αρχές Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του TAR της ανασκόπησης των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων σε Πειραιώς και Eurobank.

4)Στις 16 Φεβρουαρίου 2018 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τον ακριβή προσδιορισμό από κάθε τράπεζα της επίδρασης των IFRs 9.
Το βασικό πρόβλημα είναι ότι προς τα πάνω αναθεώρηση των IFRs 9 μπορεί να υπάρξει, αντιθέτως καθοδική αναθεώρηση δηλαδή μείωση του στόχου που έχει τεθεί δεν μπορεί να υπάρξει.

5)Οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha bank θα ανακοινώσουν εντός Φεβρουαρίου 2018 προγράμματα πώλησης προβληματικών δανείων ύψους έως 2 και 1,8 δισεκ. αντίστοιχα.

6)Τράπεζες όπως η Πειραιώς εξετάζουν την έκδοση είτε ομολογιακού tier 2 για ενίσχυση των κεφαλαίων, είτε senior bond για την ενίσχυση της ρευστότητας αλλά ακόμη δεν έχουν παρθεί τελικές αποφάσεις.

7)Με τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, οι τράπεζες μάλλον τέλη Φεβρουαρίου 2018 ή αρχές Μαρτίου θα παρουσιάσουν μια πρώτη ουσιώδη επίδραση…στα αποτελέσματα τους από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί…πλην των stress tests που θα βρίσκονται σε εξέλιξη.

http://www.bankingnews.gr

Leave a Reply