Τουριστική Σχολή Μετεκπαίδευσης Επαγγελματιών  για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023

0

Η Διοίκηση του Σωματείου κάνει γνωστό ότι θα λειτουργήσει και πάλι η Τουριστική Σχολή Μετεκπαίδευσης Επαγγελματιών για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023 και καλεί τους εργαζόμενους-άνεργους που εργάζονται στα Τουριστικά επαγγέλματα και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα τμήματα.

Οι ειδικότητες στις οποίες θα μπορέσουν να φοιτήσουν είναι:

1. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ με τμήματα: α) Εστίαρχος, β) Υπομαίτρ, γ) Αρχισερβιτόρος, δ) Σερβιτόρος Τραπεζαρίας-Σαλονιού-Ορόφων (θαλαμηπόλος), ε) Σερβιτόρος & Σερβιτόρος Bar, στ) Βοηθός Σερβιτόρου, ζ) Μπάρμαν & Βοηθός Μπάρμαν, η) Ταμίας-Ελεγκτής/τρια (Ταμπλίστας/στρια).

2. ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΚΟ με τμήματα: α) Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων, β) Προϊστάμενος/η Λινοθήκης και πλυντηρίου, γ) Καμαριέρης/α, δ) Οροφοκόμος (Βαλές), ε) Βοηθός λινοθήκης, στ) Καθαριστές( ξενοδοχείων ή/και γραφείων ή/και άλλων χώρων, ζ) Πλύντες, σιδερωτές, καθαριστές ενδυμάτων, υφασμάτων και ταπήτων με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α) Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την

ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια

συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί).

Β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ΄ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και μετά.

Γ) Να είναι ηλικίας έως 55 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτος 1967 και μετά..

Δ) Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

~ Ηλεκτρονική Αίτηση στην οποία μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι μία ειδικότητα Μετ/σης και μέχρι δύο πόλεις προτίμησης( πχ Λουτράκι-Ναύπλιο) ~ Ευκρινή Φωτοαντίγραφα των Βιβλιαρίων Ενσήμων του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από τα στοιχεία του οποίου να προκύπτει η ειδικότητα, με αναγραφή του σχετικού κωδικού, καθώς και οι ασφαλιστικές ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. (Γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές εκτυπώσεις του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης από την ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).) ~ Ευκρινές Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης ~ Αναγγελία πρόσληψης στην Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ. ή Βεβαίωση εργοδότη στην οποία βεβαιώνεται η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα. ~ Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

Οι εγγραφές θα αρχίσουν από τις 19 Ιουλίου 2022 έως και 1 Αυγούστου 2022 μέχρι το τέλος της ημέρας και θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Υπουργείου Τουρισμού όπου αναρτάται η Προκήρυξη για τα τμήματα Μετεκπαίδευσης. Τηλεφωνα: 2103736030, 2103736166, 2103736097.

Επίσης στο τηλέφωνο του ΙΕΚ Πελοποννήσου στο Άργος : 2751020127

Για το Εργατικό Κέντρο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Λογοθέτης Κων/νος Ντούκας Χρήστος

Για την Ένωση Τουριστικών Επαγγελμάτων

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιαννούλης Ιωάννης Πάγγος Δημήτριος

Leave a Reply