Τώρα, με την βροχή, να αποφεύγετε τις πλάκες στα πεζοδρόμια!

0

Τώρα με την βροχή γλυστράνε και υπάρχει κίνδυνος.
Είναι προτιμότερο και πιο σίγουρο
 να περπατάτε στον ποδηλατόδρομο.

Leave a Reply