Στο 93β εκλογικό κέντρο Κορίνθου ανδρας έχει χάσει τις αισθήσεις και δίνονται οι πρώτες βοήθειες από γιατρό υποψήφια…