Για τα πολλά χρήματα που έχουν πέσει σε μελέτες μίλησε στη δική του τοποθέτηση ο Βασίλης Νανόπουλος αντί για να πέφτουν σε λύσεις αλλά και στη ανάγκη συνεργασιών για χαμηλότερο κόστος στον πολίτη.