Η τοποθέτηση του Βασίλη Νανόπουλου για τη διαχείριση

1

Για τα πολλά χρήματα που έχουν πέσει σε μελέτες μίλησε στη δική του τοποθέτηση ο Βασίλης Νανόπουλος αντί για να πέφτουν σε λύσεις αλλά και στη ανάγκη συνεργασιών για χαμηλότερο κόστος στον πολίτη.

Leave a Reply