Το νέο Δ.Σ της ΣΚΟΣ

0

image

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 25.8.2015 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε), το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Αντώνιος Αντίοχος
Διευθύνων Σύμβουλος: Γεράσιμος Καλλιμώρος
Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Βασιλόπουλος
Β’ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Γκόλιας
Εντεταλμένος Σύμβούλος: Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου
Μέλη: Σπυρίδων Αλυσανδράτος
Γεώργιος Γεωργούσης
Δημήτριος Θανόπουλος
Χρήστος Κωστάκης
Γρηγόριος Πανάγου
Νικόλαος Πέττας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε

Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Αντίοχος

Σχόλιο ekorinthos: Αναβάθμιση για την Κορινθία αφού τα 5 από τα 11 μέλη είναι από την περιοχή…

Απάντηση