Η κάρτα αθλούμενου δημότη μπαίνει στη ζωή μας και πλέον όποιος θέλει να χρησιμοποιεί το ΔΟΝΑΚ θα πρέπει να την προμηθευτεί. Ο αντιπρόεδρος του ΚΕΠΑΠ Παν. Μεταξάς μας ενημερώνει για τη χρήση της.