Το ΙΝΚΑ Κορινθίας σε καλεί να βοηθήσεις στον έλεγχο των τιμων

0

Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες Σουπερ Μαρκετ κάλυψαν
από κοινού σχεδόν το 60% περίπου της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς το 2014.

image

Αυτό σημαίνει ότι πλέον οι τιμές ελέγχονται σχεδόν πλήρως από τα συγκροτήματα αυτά, που προσφέρουν και σειρά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Παρατηρήθηκε τελευταία, η συνεχής ανατίμηση προϊόντων ακομα και ως 10-15%, χωρίς να υπάρχει ουσιώδης παράγοντας ανατίμησης τους, αφού ΟΛΕΣ οι παράμετροι (μισθολογικό κόστος, μεταφορές, καύσιμα, τιμές εργοστασίων-εργαστηρίων κλπ) συμπιέζονται σε οριακό βαθμό.

πχ, τα πορτοκάλια έχουν τιμή αγοράς 5-10 λεπτών, αλλά σχεδόν στο σύνολο των Σουπερ Μαρκετ προσφέρονται σε τιμές έως και 0,70 λεπτών το κιλό, δηλαδή διαφορά 1400-1500% από την τιμή αγοράς από τον παραγωγό.

Η τιμή αυτή, καταφανώς ξεπερνά κάθε λογικό ποσοστό κέρδους και συναγωνίζεται επάξια τα ποσοστά κέρδους των τραπεζών.

Σημειωτέον ότι βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, που ακολουθεί το ελληνικό κράτος, έχει καταργηθεί η έννοια της αισχροκέρδιας και δεν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα από τις εποπτεύουσες την αγορά υπηρεσίες, ενώ οι μαχητικές καταναλωτικές οργανώσεις δυσκολευόνται αφάνταστα να κινηθούν νομικά ώστε να διευκολύνουν το επίπεδο ζωής των καταναλωτών.

Επιβάλλεται λοιπόν οι καταναλωτές να αναζητούν τον βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ κόστους και αξίας,
να ελαχιστοποιούν (εάν όχι να εκμηδενίζουν) τις παρορμητικές αγορές και να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων στα καταστήματα,
να αυξήσουν την τάση προτίμησης των ελληνικών προϊόντων, οι καταναλωτές πρέπει να συνεκτιμούν τόσο αγοραστικά κριτήρια (ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων), όσο και το γενικό συμφέρον της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας και στηρίζοντας συνειδητά την ανάπτυξη της παραγωγής.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές επιβάλλεται να καταγγέλουν κάθε αλλαγή προς τα πάνω τιμών στις μαχητικές καταναλωτικές οργανώσεις, όπως στο ΙΝΚΑ Κορινθίας, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε.

Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την διαφορά, να βελτιώσουμε την ζωή μας, να επιβάλλουμε ανθρώπινη, αξιοπρεπή διαβίωση

ΤΟ ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Απάντηση