Το ΙΝΚΑ Καταγγέλει το νέο κώδικα πολιτικής δικονομιας

0

image

Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας που ψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ και ΠΑΣΟΚ την 22-7-2015, ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν τους πλειστηριασμούς, της ενίσχυσης των τραπεζικών προνομίων, της κατάργησης της εμμάρτυρης απόδειξης.
Συγκεκριμένα, για τους πλειστηριασμούς , προβλέπεται ότι πλέον θα γίνονται όχι με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων -όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα- αλλά με βάση τις εμπορικές αξίες, δηλαδή πλήρως ευτελισμένες αξίας.
Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αλλάζει δραματικά, με τρομακτική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας.
Οι καινούριες ρυθμίσεις ευνοούν αποκλειστικά τις Τράπεζες, σε βάρος κάθε άλλου δανειστή, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Οι δε Τράπεζες αποκτούν συμμετοχή στη διανομή του πλειστηριάσματος ακόμα και με την προσημείωση υποθήκης, χωρίς να είναι αναγκασμένες να την έχουν τρέψει σε υποθήκη.
Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποκαλύπτει ότι: «Από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προκληθεί απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης».
Με άλλες διατάξεις του νέου ΚΠολΔ, περιορίζονται ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των δανειοληπτών να ασκήσουν ανακοπή κατά των διαταγών πληρωμή που σωρηδόν εκδίδουν οι Τράπεζες και μάλιστα, κατά προκλητικό τρόπο, απαγορεύεται να ασκηθεί αναίρεση επί αποφάσεως ανακοπής.
Ακόμα χειρότερα, καταργείται ουσιαστικά και η δημόσια Δϊκη, ένα δικαίωμα που έχει κατακτηθεί με μεγάλους και οδυνηρούς αγώνες και καταστρατηγείται ουσιαστικά η αρχή του φυσικού δικαστή.
Διατηρούνται επίσης τα υψηλά παράβολα, η καταβολή του δικαστικού ενσήμου κατά τη συζήτηση της αγωγής, ακόμη κι αν το αίτημα είναι αναγνωριστικό, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται τα προβλήματα που ήδη ανακύπτουν στην πράξη και να εμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, αν και ήδη εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις -πλήρως εμπεριστατωμένες- που έκριναν ότι δεν μπορεί να παρεμποδίζεται το δικαίωμα των πολιτών στην δικαστική προστασία.
Ο νέος Κώδικας λοιπόν κρίνεται απαράδεκτος και δεν πρέπει να εφαρμοστεί, καθώς η εφαρμογή του θα έχει ως αποτέλεσμα την βίαιη απόσπαση δεκάδων χιλιάδων κατοικιών πολιτών και την ενσωμάτωση τους στα θησαυροφυλάκια ελληνικών και ξένων τραπεζών, ως και άλλων “ευαγών” εταιρειών που μόνη απασχόληση έχουν την τοκογλυφία.
Οι Ενώσεις Καταναλωτών, καταδικάζουν την ψήφιση του νέου Κώδικα και θα αγωνιστούν για την κατάργηση του.

Απάντηση