Το μόνο μοντάζ που έχουμε κάνει είναι να σβήσουμε τις πινακίδες του μαγαζιού.

Κατά τα αλλά το πλήθος ήταν εκεί από τις 7.30 το πρωί.

Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο Ήλιος.