Ο γνωστός Κορίνθιος γιατρός είναι Αναπληρωτης Γραμματέας α.μ ΠΕΔ