2015-03-02 19.31.28

Δείτε 2 από τα highlights των ομορφιων που γίνονται στο ΔΣ, εκεί ντε που το επίπεδο ανταποκρίνεται στη διάθεση για προσφορά…