Σήμερα στην ιερή γη του Τύμβου των Σαλαμινομαχων τιμήθηκαν οι ένδοξοι ήρωες που διέσωσαν ολόκληρη την ανθρωπότητα.