Τι θα αλλάξει μέσα στο 2021 στον τρόπο που δαπανά το Δημόσιο

0

Προσαρμογές στον τρόπο που δαπανά το Δημόσιο θα δρομολογήσει μέσα στο 2021 το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της επισκόπησης των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2021 στο επίκεντρο της επισκόπησης δαπανών βρίσκονται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των δημοσίων φορέων, στην καλύτερη διαχείριση του στόλου των κρατικών οχημάτων, στον περιορισμό της τηλεπικονωνιακής δαπάνης, στον εξορθολογισμό της ενεργειακής δαπάνης , στην απλούστευση των διαδικασιών είσπραξης κύριων κατηγοριών εσόδων των ΟΤΑ και στον επανασχεδιασμό του συστήματος προνοιακής πολιτικής.
Κύρια προτεραιότητα σε αυτό το πλαίσιο, είναι η εξέταση των αδυναμιών του συστήματος προνοιακής πολιτικής της χώρας και ο επανασχεδιασμός του, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του και να μπορεί να υποστηρίζει με δικαιοσύνη όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη. Όπως αναφέρει το προσχέδιο προϋπολογισμού 2021, βασικές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν η επανεξέταση και κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η εντατικοποίηση των διασταυρώσεων μέσα από διαλειτουργούσες βάσεις δεδομένων και η ισχυροποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού.

Η επισκόπηση δαπανών θεσπίσθηκε από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη και ουσιαστικά συνίσταται στον εντοπισμό μη παραγωγικών δαπανών των υπουργείων που μπορούν να ψαλιδιστούν.

Την τελευταία τριετία το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποτίμηση προτάσεων για πολιτικές εξοικονόμησης πόρων από τα υπουργεία, με σκοπό τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις για την κοινωνική προστασία ευάλωτων πληθυσμών σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα με τρόπο διατηρήσιμο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων. Τις προτάσεις αυτές τις ενσωμάτωσε στους προϋπολογισμούς των ετών 2017, 2018 και 2019.

Το 2020 υλοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η δράση που εντάσσεται στην επισκόπηση δαπανών και εσόδων των ΟΤΑ για την ορθή δήλωση των τετραγωνικών μέτρων των οικοδομών, που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία (δηλώθηκαν 60 εκατ. επιπλέον τετραγωνικά μέτρα περίπου από 2,6 εκατ. πολίτες) και θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα των ΟΤΑ το 2021 και τα επόμενα χρόνια.

πηγη

Απάντηση