Τι σημαίνουν τα αρνητικά επιτόκια και για την ελληνική οικονομία και ποια η επόμενη ημέρα

0

Η ανακοίνωση ότι η τελευταία έκδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου είχε αρνητική απόδοση, αποτελεί άλλο ένα σημαντικό νέο για την ελληνική οικονομία. Ήρθε μάλιαστα μία μέρα μετά από το επιπλέον άνοιγμα του δεκαετούς ομολόγου με το πολύ χαμηλό επιτόκιο του 1,5%

Η αρνητική απόδοση στα έντοκα γραμμάτια σημαίνει ότι στο τέλος η ονομαστική αξία που θα εισπράξει ο κάτοχος στη λήξη τους θα είναι μικρότερη από την τιμή πώλησης. Με αυτό τον τρόπο και η Ελλάδα μπαίνει στα αρνητικά επιτόκια, που ως φαινόμενο ήδη καταγράφονται στην ευρωπαϊκή οικονομία.

πηγη

Απάντηση