Τι ισχύει για τη διευθέτηση “Κόκκινων δανείων” ιδιωτών και επιχειρησεων

0

image

*Αρθρο του Γιώργου Ψυχογιού,
Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας,
Δικηγόρου

Ένα από τα κύρια προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει εν μέσω κρίσης ο Έλληνας πολίτης είναι οι υπέρογκες οφειλές προς τις Τράπεζες, που έχουν προέλθει από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια». Επειδή το φαινόμενο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, θεσμοθετήθηκε ήδη από το 2010 ο Νόμος 3869/2010 («Ν.Κατσέλη»), ο οποίος αποτέλεσε ασφαλιστική δικλείδα για τους ιδιώτες οφειλέτες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ρυθμίσουν τις δόσεις των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα διαγράφοντας παράλληλα μέρος του χρέους τους και προστατεύοντας την πρώτη κατοικία τους.

Εξαιτίας της βαρύνουσας σημασίας του ζητήματος αυτού για την κοινωνία και της εμπειρίας μου ως δικηγόρου σε αντίστοιχα θέματα, παραθέτω ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο «Ν.Κατσέλη» μετά και τις τροποποιήσεις που ψηφίσαμε με τους Ν. 4336/2015 και 4346/2015, καθώς και διατάξεις για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια που αναμένεται να έρθουν άμεσα στη Βουλή από το αρμόδιο Υπουργείο.

Δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών – μικρεμπόρων:
Είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι εκτός από τα λεγόμενα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά», δηλαδή τους ιδιώτες, δικαίωμα να υπαχθούν στο «Ν. Κατσέλη» έχουν επίσης και οι εξής δύο κατηγορίες επαγγελματιών – επιχειρηματιών:

α) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες.
Προϋπόθεση πάντα αποτελεί να μην έχουν συστήσει εταιρείες ή μεγάλα οργανωμένα γραφεία με προσωπικό κλπ., καθώς σε αυτή την περίπτωση τους προσδίδεται η εμπορική ιδιότητα και εκπίπτουν του δικαιώματος ένταξης στο Ν.3869/2010 («Ν.Κατσέλη»).

β) Οι μικρέμποροι, όσοι δηλαδή κατά κύριο λόγο διατηρούν ατομική επιχείρηση με σχετικά μικρό τζίρο και καθαρά κέρδη.
Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες για το μέγιστο ύψος του τζίρου και των κερδών, αντίθετα το αν κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ή όχι μικρέμπορος κρίνεται κατά περίπτωση από το Δικαστήριο.

Μάλιστα πρέπει να επισημανθεί οτι σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των Νόμων 4336 και 4346 του 2015, οι ενταγμένοι στο Νόμο των Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών μπορούν πλέον, εκτός από τις οφειλές τους στις τράπεζες, να ρυθμίσουν και αυτές προς το Δημόσιο και ΝΠΔΔ (Εφορία, Ασφ. Ταμεία, Δήμοι, ΔΕΚΟ,κτλ).

Επιχειρηματικά Δάνεια:
Όσον αφορά τώρα στα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, αναμένεται άμεσα να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή σχετικό Νομοσχέδιο, το οποίο θα αντικαθιστά το Ν. 4307/2014 («Ν. Δένδια»).
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα, από το οποίο εξαρτάται η επιτυχής αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων ένος μεγάλου μέρους του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει τους εξής βασικούς άξονες:
δεν θα υπάρχει όριο τζίρου, όπως στο παρελθόν, για την ένταξη μιας επιχείρησης στη ρύθμιση, συνεπώς θα μπορούν να ενταχθούν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κριτήριο για τη ρύθμιση ή μη των χρεών τους θα είναι η ανάλυση της βιωσιμότητάς τους, με βάση αντικειμενικά, διαφανή και αποδεκτά από όλους τους εμπλεκόμενους κριτήρια.
 
θα υπάγονται όλες οι οφειλές (δηλ. όχι μόνο στις Τράπεζες, αλλά στο Δημόσιο, τα Αφαλιστικά Ταμεία, κλπ.)

η απόφαση για την ένταξη της επιχείρησης στο νέο Νόμο θα εκφεύγει πλέον της απόλυτης εξουσίας της Τράπεζας και θα γεννάται αρμοδιότητα ειδικά θεσμοθετημένης Επιτροπής και του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος των «κόκκινων δανείων» κρίνεται μείζονος σημασίας τόσο για την προστασία των δανειοληπτών όσο και για την αποφυγή καταστροφικών επιπτώσεων στην οικονομία.

Γι’ αυτό το λόγο η Κυβέρνηση εκτός από τις παραπάνω νομοθετικές πρωτοβουλίες έχει αποφασίσει επίσης τη δημιουργία 30 Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών πανελλαδικά, τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και την αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας και του ελέγχου των εισπρακτικών εταιρειών.

                                                                            Κόρινθος, 05.09.2016

Leave a Reply