Τι γίνεται με τη μετοχική σύνθεση MALL και GOLDEN HALL

0

image

Aπόκτηση ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ECE-LAMDA HELLAS S.A., διαχειρίστριας εταιρείας των εμπορικών κέντρων The Mall Athens και Golden Hall, ανακοίνωσε η εταιρεία Lamda Development S.A. Δεδομένου ότι η εταιρεία κατείχε ήδη το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, η εταιρεία καθίσταται πλέον μέτοχος του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία εφεξής μετονομάζεται σε «Malls Management Services A.Ε.». Με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η εταιρεία αποκτά πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των εμπορικών της κέντρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης, καθώς και για σκοπούς εξοικονόμησης κόστους.

Leave a Reply