Τι εννοεί ο Νίκος Σταυρέλης;

0

Θα προλάβουν;
Έρχεται υπογραφή σύμβασης από νέα ανάθεση με ΖΗΜΙΑ για το Δήμο Κορινθίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 300.000 €
Υπομονή λίγες ημέρες, με ονόματα, ποσά, ημερομηνίες και πράξεις.

Απάντηση