Ο διευθυντής του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Γιώργος Μανθόπουλος μιλά μαζί μας για τα χθεσινά προβλήματα με την τηλεκπαίδευση και το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.