Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλης Νανόπουλος μας αναλλύει ποιες είναι οι αλλαγές που συζητούνται για τα Επιμελητήρια και τους σκοπους του για τις εκλογές.