Θετική έκπληξη με ανάπτυξη αντί ύφεσης το 1ο τρίμηνο του 2017

0

Διόρθωση 0,9% του ΑΕΠ στις αρχικές εκτιμήσεις έκανε πριν λίγη ώρα για το ρυθμό ανάπτυξης του πρώτου τριμήνου του 2017 καταγράφοντας πλέον ανάπτυξη 0,4% του ΑΕΠ έναντι των πρώτων εκτιμήσεων για ύφεση 0,5% του ΑΕΠ που είχαν ανακοινωθεί στις 15 Μαΐου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική αρχή με τον συνυπολογισμό στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο του 2017. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών μηνός Μαρτίου) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού). Μετά την συμπλήρωση τους προκύπτει τελικά ότι σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του χρόνου το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2016.

Στην τριμηνιαία σύγκριση η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αύξηση 0,4% του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του χρόνο έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2016 έναντι μείωσης 0,1% του ΑΕΠ στις πρώτες εκτιμήσεις που έγιναν στα μέσα Μαΐου.

Στην ανάλυση της η αύξηση του ΑΕΠ προήλθε από μεγάλη αύξηση των επενδύσεων κατά 13,6%  της τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 1,7% κυρίως λόγω της αύξησης της ιδιωτικής δαπάνης των νοικοκυριών κατά 1,7% και της αύξησης των εξαγωγών κατά 4,8%.

Λόγω της χαμηλής παραγωγική βάσης της οικονομίας και της ανάγκης εισαγωγών των πρώτων υλών και των μηχανημάτων από το εξωτερικό μεγάλη αύξηση κατά 10,9% καταγράφεται και στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών.

Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2017 παρουσίασε άνοδο κατά 0,8% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2016 έναντι της μείωσης 0,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου.

Οριακή διόρθωση και στα στοιχεία του 2016

Στα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η ΕΛΣΤΑΤ υπάρχουν και οριακές βελτιώσεις για τα στοιχεία εξέλιξης του ΑΕΠ και για τα τέσσερα τρίμηνα του 2016.

Συγκεκριμένα για το πρώτο τρίμηνο του 2016 η ύφεση της οικονομίας με βάση τα νεώτερα στοιχεία είναι 0,8% του ΑΕΠ αντί 0,7% των στοιχείων του Μαΐου.

Το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου οι εκτιμήσεις νεώτερων και παλαιότερων στοιχείων καταγράφουν ύφεση 0,4%.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2016 καταγράφεται πλέον ανάπτυξη 2,1% του ΑΕΠ έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη 2% του ΑΕΠ.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 η αρχική εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ ήταν για 1,1% του ΑΕΠ έναντι ενώ στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα η ύφεση για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 καταγράφεται στο 1% του ΑΕΠ.

Πηγη

Απάντηση