Θέση εργασίας στη RAP MEDIA

0

Η RAP MEDIA στο πλαίσιο της συνεχούς δυναμικής και ανάπτυξης ζητά ικανό στέλεχος που θα καλύψει τη θέση του/της :
Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων

image

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών προγραμμάτων και θα αναλάβει :
Τη σύνταξη και υποβολή του οικονομικού αντικειμένου προτάσεων σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά συν-χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.
Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων (αναπτυξιακό νόμο, ΕΣΠΑ κ.λ.π.)
Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη επενδυτικών προγραμμάτων (αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ κ.λ.π.)
Την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις :

Προσόντα:
Πτυχίο οικονομικών ΑΕΙ
Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στη διαχείριση έργων Ευρωπαϊκών και Εθνικών συν-χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και γενικότερα στον τομέα των επενδυτικών προγραμμάτων.
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (office)
Άριστη γνώση αγγλικών
Δεξιότητες
Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Ομαδικό Πνεύμα
Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και με βάση χρονοδιαγράμματα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στο e-mail: info@rapmedia.gr

Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφία των υποψηφίων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 27410 74488

Απάντηση