Θεση εργασιας για άμεση προσληψη

0

image

Ο ομιλος εταιρειών Π.& Δ. Ραψωματιώτη
ζητά για μόνιμη απασχόληση
ΛΟΓΙΣΤΗ,
στη Κόρινθο, πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εμπειρία σε Γ’ κατηγορίας βιβλία απαραίτητη.
Άντρα ή γυναίκα, δυναμικό, φιλόδοξο, χωρίς δεσμεύσεις και όρεξη για επαγγελματική και προσωτϊική
εξέλιξη.

Η εμπειρία σε διαχείριση επενδυτικών  προγραμμάτων και σε διαγωνισμούς και συμβάσεις με Δημόσιο επιθυμητή.

Αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Βιογραφικά στo Fax: 2741074089 και στo  Mail: info@rapgroup.gr

Leave a Reply