Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορινθίων φέρνει η ένταξη στο ΤΕΒΑ

0

Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι όροι ένταξης στο Ταμείο

Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους ΤΕΒΑ, προϋπολογισμού

1.455,679,48€, με ημερομηνία λήξης 31-3- 2017.

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους

απόρους τρόφιμα καθώς επίσης και συνοδευτικά μέτρα για την κοινωνική

ενσωμάτωση των απόρων.

Ο Δήμος Κορινθίων, ως επικεφαλής και δικαιούχος του Προγράμματος για όλο το

νομό Κορινθίας, θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει για το 2016 συνοδευτικά μέτρα τα

οποία θα παρέχονται στους ωφελούμενους από τον ίδιο και τους Εταίρους της

Κοινωνικής σύμπραξης.

Απάντηση