Θελερίτη: Ο στρατηγικός σχεδιασμός της κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

0

ΘΕΛΕΡΙΤΗ-660x400

Συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, 6 Μαΐου 2015, μετά από πρωτοβουλία

του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκου Βούτση, η Διαρκής

Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης, Δικαιοσύνης και Σωμάτων Ασφαλείας της

Βουλής για θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην Επιτροπή αποφασίστηκε

να συγκροτηθεί υποεπιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί με θέματα που αφορούν στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, το θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης

και τον «Καλλικράτη».

Η επικεφαλής της ΕΠΕΚΕ Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλεύτρια Κορινθίας Θελερίτη

Μαρία, μέλος της υποεπιτροπής, αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τόνισε την αναγκαιότητα οι εργασίες της υποεπιτροπής να

κινηθούν σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας θα καθορίσει α) τις προτεραιότητες για την

αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων (τα οποία είναι εξαιρετικά επείγοντα όπως για

παράδειγμα είναι η μεταφορά μαθητών & μαθητριών, οι δημοπρατήσεις για τα καύσιμα,

οι ανάγκες για νέες προσλήψεις κ.λπ.) β) τον τρόπο αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών

στην τοπική αυτοδιοίκηση οι οποίες έχουν προκύψει λόγω των μνημονιακών πολιτικών και

του «Καλλικράτη». Στόχος είναι να καθοριστούν οι νομοθετικές παρεμβάσεις στις οποίες

μπορεί να προχωρήσει η βουλή. Ο δεύτερος άξονας θα προετοιμάσει τον Νέο Καταστατικό

Χάρτη της χώρας (που θα περιλαμβάνει αρμοδιότητες, εκλογικό σύστημα, όργανα

διοίκησης, επιτροπές, το δημοσιονομικό σύστημα και τους πόρους, τους θεσμούς

συμμετοχής, τις βαθμίδες αυτοδιοίκησης – ως οργανικά υποκείμενα του χωρικού

προγραμματισμού της χώρας – και τον ενεργό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και πλαίσιο του νέου μοντέλου ανάπτυξης).

Η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση αυτής της υποεπιτροπής εκτός των άλλων

επιδιώκει να ανοίξει τον διάλογο ανάμεσα στους βουλευτές, την κυβέρνηση, τους

αιρετούς/ τις αιρετές, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τα μέλη της επιστημονικής

κοινότητας καθώς και τα μέλη των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Η Θελερίτη Μαρία κλείνοντας, τόνισε ότι την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός νέου

μοντέλου διοίκησης της χώρας που θα ξεκινάει από τον εθνικό σχεδιασμό, θα περνάει

στον περιφερειακό και μετά στους Δήμους και τις τοπικές κοινότητες, προκειμένου και η

Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει αποφασιστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της

χώρας δημιουργώντας ταυτοχρόνως τις προϋποθέσεις για την τοπική ανάπτυξη.

Γραφείο

Μαρίας Θελερίτη

Leave a Reply