Τελικό για Δήμο Βέλου Βόχας

0
Ενσωμάτωση
Τελευταία Ενημέρωση 
27-05-2019 11:05:21
Σε 40 από  40   100,00%
Εγγεγραμμένοι18.003 
Ψήφισαν11.42563,46%
Έγκυρα10.86695,11%
Άκυρα4293,75%
Λευκά1301,14%
Αποχή6.57836,54%

Leave a Reply