Τελικα εστησε την Κορινθο ο Τερενς Κουικ

0

ÁÈÇÍÁ-ÄéáêáíáëéêÞ óõíÝíôåõîç Ôýðïõ  ôïõ êüììáôïò ÁíåîÜñôçôïé Åëëçíåò óôï ÆÜððåéï// ÔÝñåíò Êïõßê.(EUROKINISSI-ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Τελικα δεν τιμησε την πολη της Κορινθου ο Τερενς Κουικ…..ερχονται δηλωσεις…

Leave a Reply