Τελευταία προθεσμία για εγγραφή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτησης και πιστοποίησης γνώσεων για εργαζομένους

0

 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  

(Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

 

Για την περιφέρεια Πελοποννήσου

 

H Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.), ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία» (MIS 5002920), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Κ Α Λ Ε Ι

Εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (όλων των κλάδων), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα: 

  1. Τήρηση προτύπων και διαδικασιών στην βιομηχανική παραγωγή 
  2. Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών στην βιομηχανική παραγωγή
  3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας – Νέες τεχνολογίες στις διοικητικές λειτουργίες

 

Υποβολή Αιτήσεων: έως και 27/4/2021 (ώρα 23:59)

Τα προγράμματα  απευθύνονται σε εργαζόμενους (μισθωτούς ή εποχικά εργαζόμενους ή σε αναστολή λόγω Covid),  έχουν διάρκεια 80 ώρες και θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας, με τηλεκατάρτισηΟι Ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα μικτό (σύνολο 400 € μικτά). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη διεύθυνση: https://oexbe.gr ή να επικοινωνείτε   στο τηλ. 210 5224674, και  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: katartisi@oexbe.gr. 

Leave a Reply