Τελευταια ενημερωση απο εκλογές επιμελητηριου με καταμετρημένο το 20%

0

Τελευταία αποτελέσματα οχι τελικά αφού η καταμέτρηση συνεχίζεται. Με περιπου μετρημένα το 20% περιπου σε κάθε τμήμα:

Στις υπηρεσίες μετρημενα  103

Μουρίκης 23

Λουζιώτης 21

Ραψωματιώτης 21

Πιτσακης 21

Σπηλιωτακαρας 17

 

 

Εμπορικό

Μουρίκης 20

Λουζ ιώτης 18

Σπηλιωτακάρας 18

Πιτσάκης 14

Ραψωματιώτης 9

 

 

Μεταποίηση

Λουζιώτης 24

Ραψωματιώτης 10

Πιτσάκης 9

Μουρίκης 8

Σπηλιωτακάρας 6

Leave a Reply