«Ταξίδι» στην Ευρώπη για τους μαθητές του 8 ου Δημ. Σχ. Τρίπολης από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Περιφέρειας Πελοποννήσου!

0

Ενθουσιασμένοι παρακολούθησαν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 8 ου
Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης την ενημερωτική δράση που πραγματοποίησε το
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Περιφέρειας Πελοποννήσου
στις 30 Οκτωβρίου 2017.


Οι μαθητές και οι δάσκαλοί τους, με το Διευθυντή, κ. Γεώργιο Λαλιώτη,
ενημερώθηκαν, μέσω εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, για την ιστορία της ΕΕ και τα προνόμια των ενταγμένων χωρών, μέσα
από διαφάνειες. Παρακολούθησαν βιντεάκια με μύθους για την Ευρώπη και
προβλήθηκαν σημαντικά ευρωπαϊκά αξιοθέατα, τα οποία οι μαθητές κλήθηκαν να
αναγνωρίσουν. Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με διαδραστικά παιχνίδια μέσα από τα
οποία τα παιδιά, με ενεργό συμμετοχή, διαπίστωσαν και εμπλούτισαν τις γνώσεις
τους σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τέλος, πλοηγήθηκαν σε χρήσιμες
ιστοσελίδες από τις οποίες μπορούν να αντλούν εκπαιδευτικό και πληροφοριακό
υλικό και εφοδιάστηκαν με πλούσιο έντυπο υλικό των εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Το «ταξίδι» του EUROPE DIRECT, το οποίο είναι άλλη μια δομή της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημέρωσης και προσέγγισης των πολιτών της προς το
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, συνεχίζεται την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στο 10 ο Δημοτικό
Σχολείο Τρίπολης.

Leave a Reply