Τα κενά σε εκπαιδευτικούς στην Κορινθία

0

Πίνακας με τα διδακτικά κενά στην Κορινθία, σύμφωνα με την τελευταία

ενημέρωση που έχουμε από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Υπογραμμίζουμε, για άλλη μια φορά, την απαίτηση του κλάδου και της κοινωνίας,

για άμεση μαζική πρόσληψη εκπαιδευτικών με πλήρη εργασιακά δικαιώματα!

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΕΝΑ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 4

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2

ΠΕ12.01 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1

ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1

ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 2

ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1

ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ 18

Leave a Reply