Τα έργα στην πλατεία Περιβολάκια συνεχίζονται με πιο εντατικούς ρυθμούς

0

Ελπίδες πώς πλέον ο εργολάβος έχει ξεκινήσει ζεστά το θέμα της πλατείας.

Φωτογραφίες

Απάντηση