Ελπίδες πώς πλέον ο εργολάβος έχει ξεκινήσει ζεστά το θέμα της πλατείας.

Φωτογραφίες