Συζήτηση των επαγγελματιών στο Επιμελητήριο

0

image

Μαζική η συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των φορέων επαγγελματιών της Κορινθίας.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Απάντηση