συνταξη

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό οι συνταξιούχοι πλέον περνούν στην αντεπίθεση.