Συντάξεις: Πρόωρες τέλος – Τα πάνω, κάτω σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ιδιωτικό τομέα

0

DHMOSIO_NEA6_533_355

Χάνουν το κατοχυρωμένο δικαίωμα 150.000 ασφαλισμένοι, δεν βγαίνουν σε σύνταξη
– Όσοι έχουν κατοχυρώσει τα έτη ασφάλισης, αλλά όχι το όριο ηλικίας μένουν στη δουλειά
– Επιπλέον έξι μήνες στη δουλειά για κάθε χρόνο
– Μεγάλοι χαμένοι οι μητέρες με ανήλικα παιδιά και οι εργαζόμενοι με 25 έτη εργασίας
– Τι προβλέπει το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για τη νέα συμφωνία – μνημόνιο

Τα πάνω κάτω έρχονται για χιλιάδες ασφαλισμένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα με το νέο ασφαλιστικό. Ουσιαστικά χάνουν το τρένο της συνταξιοδότησης περίπου 150.000 ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα στη σύνταξη, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά στα έτη ασφάλισης και όχι το χρονικό όριο ηλικίας. Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα χρειαστεί να δουλέψουν περισσότερα έτη.

Μεγάλοι χαμένοι μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενοι στο δημόσιο με 25 έτη, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με 35 έτη.

Τα όρια ηλικίας από 1/7 και ως το 2023 θα αυξάνονται κατά 6 μήνες ανά έτος. Στόχος πλέον η συνταξιοδότηση είτε με 15 έτη (μινιμουμ) στα 67 και τα 62 με μειωμένη, είτε στα 62 με 40 έτη εργασίας.

Ποιοι γλιτώνουν από τα νέα μέτρα

Όσοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα ως 30/06/2015 δεν επηρεάζονται. Πρέπει βέβαια να έχουν συμπληρώσει και τα έτη ασφάλισης, αλλά και τα όρια ηλικίας.
Όσοι δουλεύουν σε ορυχεία και υπόγειες στοές και όσοι υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Οι μητέρες ανηλίκων παιδιών.
Σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων.
Οι ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νόμου 612/77

Οι αλλαγές αναλυτικά:

Από 01.01.2023 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος είναι το 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος είναι, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, το 62ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Τα προβλεπόμενα μέχρι 30.06.2015 μικρότερα από τα ανωτέρω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προσαρμόζονται σταδιακά και αυξάνονται, αρχής γενομένης από 01.07.2015 κατά 6 μήνες ανά έτος μέχρι και το έτος 2022.

Στις περιπτώσεις που για τη συνταξιοδότηση δεν προβλέπεται όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από 01.01.2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφ’ όσον η συνταξιοδότηση λαμβάνει χώρα με συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, σε κάθε άλλη περίπτωση δε, με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

  1. Κατά τη χρονική περίοδο προσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

  2. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όπως έχουν διαμορφωθεί από τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας παραμένουν σε ισχύ για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:

α. υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές

β. μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία
γ. σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων

δ. ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Ν.612/77

  1. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30.06.2015 λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται ν’ ασκηθούν οποτεδήποτε.

  2. Στους συνταξιοδοτούμενους μετά τις 30.06.2015, χορηγείται σύνταξη (οργανικό ποσό) που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο).

Leave a Reply