Συνήθως είναι ήρεμα και φιλικά με τους ανθρώπους….τι τα εξαγριώνει κάποιες φορές;

0

Συνήθως είναι ήρεμα και φιλικά με τους ανθρώπους………..τι τα εξαγριώνει κάποιες φορές;
Κάντε τις δικές σας προτάσεις τι πρέπει να γίνει για να εκλείψει το μεμονωμένο έστω
φαινόμενο των περιστατικών επίθεσης σε κάποιους ανθρώπους.
ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ;

Απάντηση