Παράκληση της οικογένειας προς όλους, αν τυχόν δείτε το Δημήτρη Γιάννο να ενημερώσετε άμεσα την Αστυνομία  Ξυλοκάστρου.

Ευχαριστώ, παρακαλώ κοινοποιήστε.